13

11

1

8

12

2

3

4

5

10

7

9

 

1. Wszyscy zawodnicy Fundacji Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS Klub Sportowy otrzymają bezpłatnie 1 sztukę karty JIPUNKT.

2. Pozostali członkowie rodzin mogą nabyć powyższą kartę w cenie 30 złotych za sztukę.

3. Karta musi być podpisana, karta bez wypełnionych pól: Imię i Nazwisko - jest nieważna.

4. Karta wydawana jest jednej osobie i tą kartą może posługiwać się tylko dana osoba.


5. Wszystkie karty są numerowane.

6. Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS Klub Sportowy prowadzi ewidencję wydawania kart, tzn. każda karta jest przypisana do jednego Użytkownika.

7. Karta upoważnia Użytkownika do otrzymania rabatu od Partnera JIPUNKT.