11

1

8

2

3

4

5

10

7

9

Informacje dotyczące karty zdrowia zawodnika.

Podstawowym dokumentem, który umożliwia uczestnictwo w akademii Juventus Soccer Schools w zajęciach sportowych jest Karta Zdrowia Zawodnika. Kartę wydaje lekarz medycyny sportowej na okres ważności 6 miesięcy. Lekarze pozostałych specjalności nie są upoważnieni do przedłużania ważności dokumentu. Rodzice są zobowiązani do nadzorowania ważności karty zdrowia swoich dzieci. JSS po otrzymaniu od zawodników dat ważności kart zdrowia będzie informował również o zbliżajacym się końcowym terminie.

Wyrobienie karty zdrowia zawodnika.

W pierwszym etapie należy uzyskać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza medycyny sportowej. Lekarz rodzinny skieruje zawodnika na badanie moczu i krwi, które można wykonać w swojej przychodni oraz wypisze skierowanie do lekarza sportowego.

W drugim etapie po zarejestrowaniu się do lekarza sportowego należy zabrać ze sobą wyniki badań i skierowanie. Lekarz sportowy wypisze skierowanie do dalszych specjalistów. Z wynikami badań należy wrocić do lekarza sportowego, który wystawi kartę zdrowia zawodnika.

W karcie zawodnika należy podać nazwę klubu:

Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS.

Wyrobioną kartę zawodnika należy dostarczyć do naszej akademii.


Przedłużenie karty zdrowia zawodnika.

Należy udać się do lekarza medycyny sportowej z kartą zdrowia sportowca.


W Toruniu są dwie przychodnie, w których można wyrobić kartę zdrowia zawodnika.

1. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska w Toruniu, ul. Św. Józefa 53 (przy szpitalu na Bielanach), tel. 56 610 14 43

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 61/67, tel. 56 659 85 76